Ridskolan - för dig som vill utveckla dina häst- och ridkunskaper!

I vår ridskoleverksamhet, som bedrivs helgfri måndag till fredag, strävar vi alltid efter att ha små grupper med maximalt åtta elever per grupp. 

Ridlektionerna

I vår ridskoleverksamhet har vi 5-6 lektioner per dag och våra hästar arbetar upp till två lektioner dagligen. En lektionstimme motsvarar 45 minuter för ridskolegrupp och 30 minuter för knattegrupp.

Teori

I ridskoleverksamheten ingår fyra teorilektioner per grupp och termin. Vid dessa tillfällen får du som ridskoleelev möjlighet att lära dig mer om hästhållning och annat som kretsar runt ridningen.

Personalen

Utöver ridlärare som är ansvariga för hästarna och lektionsverksamheten, har vi även stallpersonal som hjälper till i stallet. De ser till att det fungerar i stallet med förberedelser av hästarna inför lektionerna, hjälper våra elever vid behov och har ansvar för viss stallvård. Vår personal ser också till att skötarna tar hand om sina sköthästar på rätt sätt och får djupare kunskap om vad det innebär att ha häst.

Ridskoleverksamheten ska

  • arbeta för att hålla ridsporten levande i Sverige.
  • arbeta aktivt för friskvård.
  • erbjuda deltagarna en meningsfull sysselsättning.
  • erbjuda en avstressande miljö.
  • främja gemenskapen runt hästintresset.
  • stimulera till ansvarstagande och utveckla samarbetsförmåga.
  • förmedla respekt för hästen som djur.